Ban Chương Trình

Mô tả

Là nơi hiện thực hóa những ý tưởng trên giấy tờ thành hiện thực. Ban chương trình có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của một dự án cũng như hình ảnh của YEC/CLB trong chương trình. Với sứ mệnh đó, BCT có nhiệm vụ xây dựng Timeline và Điều phối nhân lực; lên kế hoạch chuẩn bị Cơ sở vật chất cũng như quản lý Tài chính trong dự án..

Vai trò, sứ mệnh

  • Biến những ý tưởng, kế hoạch của CLB thành hiện thực
  • Đảm bảo sự thành công của một chương trình, thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp của CLB trong các chương trình

Công việc của ban

  • Lên timeline xây dựng chương trình và phân công nhân sự.
  • Kiểm soát tình trạng cơ sở vật chất, quản lý và điều phối tài chính trong dự án.
  • Lên kế hoạch và điều phối nhân sự CLB, chuẩn bị cơ sở vật chất cho chương trình

Con người ban

  • Cẩn thận, chăm chỉ, tỉ mỉ.
  • Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập.
  • Thẳng thắn và có chính kiến
  • Có óc sáng tạo
  • Tố chất quản lý: Biết cách dẫn dắt mọi ngườiban chương trình

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN