Ban Chuyên Môn

Mô tả

Là đầu não của CLB, nơi trực tiếp lên nội dung, ý tưởng cho mỗi hoạt động, chương trình của CLB. Ban Chuyên Môn đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và phát triển, phổ cập kiến thức chuyên môn và kĩ năng đến với mọi thành viên CLB. Trên hết, Ban Chuyên Môn là nơi đảm bảo cho nội dung đầu ra của mỗi sự kiện được chất lượng nhất cùng với đó là đóng góp vào định hướng chuyên môn chung của cả CLB.

Vai trò, sứ mệnh

  • Xây dựng, ngày một hoàn thiện về chất lượng cho các chương trình chuyên môn lớn của CLB.
  • Là đầu tàu trong việc tìm hiểu và trang bị kiến thức về Case Study phục vụ cho cốt lõi của CLB.
  • Tạo ra các dự án giá trị cả trong và ngoài CLB phục vụ cho các thành viên nói riêng cũng như cho cộng đồng sinh viên nói chung, với tất cả mọi người có quan tâm.

Công việc ban

  • Xây dựng, lên ý tưởng nội dung cho các chương trình, sự kiện tại CLB.
  • Nghiên cứu, tìm hiểu về Case Study, tham gia vào quá trình dịch Case Study nước ngoài, tổng hợp nguồn đã có, duy trì group về Case Study.

Con người ban

  • Luôn hết mình trong công việc, không ngại bày tỏ quan điểm cá nhân.
  • Không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân để ngày một phát triển hơn phục vụ cho chất lượng học tập, công việc trong và ngoài CLB.
  • Luôn có tâm thế sẵn sàng, có ý thức trách nhiệm trong mọi công việc được giao.


ban chuyên môn

BÌNH LUẬN