Ban Đối Ngoại

Mô tả

 Là đại diện cho hình ảnh của YEC tới các đối tác doanh nghiệp, với trách nhiệm đàm phán, đem về cho CLB những quyền lợi về hỗ trợ tài chính, truyền thông, bảo trợ chuyên môn,…

Sứ mệnh ban

 • Là cầu nối giữa CLB với doanh nghiệp, đối tác, đơn vị truyền thông, cố vấn.
 • Là cầu nối gắn kết các thế hệ thành viên của YEC.
 • Mang hình ảnh chuyên nghiệp, tự tin, năng động của thành viên YEC ra bên ngoài.

Công việc ban

 • Chủ động liên hệ, đàm phán hợp tác với các doanh nghiệp nhằm đem về nguồn lực để duy trì và tổ chức các hoạt động, dự án của CLB.
 • Duy trì và nâng cao mối quan hệ giữa CLB với các đối tác, tổ chức bên ngoài và nhà trường.
 •  Đem về nguồn lực về kinh phí để tổ chức thành công các chương trình của CLB.

Con người ban

 •  Tự tin và thân thiện, dễ gần.
 •  Biết lắng nghe và tiếp nhận ý kiến từ người khác.
 •  Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động.
 •  Khả năng ứng biến trước các tình huống bất ngờ.
 •  Có khả năng phân tích đánh giá và đưa ra quan điểm, chính kiến trước các vấn đề liên quan đến đối ngoại.ban đối ngoại

BÌNH LUẬN