Giới Thiệu Ban

Ban Truyền Thông

Mô tả Là bộ mặt của CLB ra bên ngoài, nơi truyền đi các thông tin về CLB cũng như các chương trình của CLB tới tất cả các đối tác bên ngoài. Đồng thời, là bộ phận sáng tạo, phụ trách thiết kế ấn phẩm hình ảnh, clip, và chạy kĩ thuật chương trình. Vai trò, sứ mệnh Là …

Đọc thêm »

Hành chính-Nhân sự

Mô tả Là bộ phận quản lí, đánh giá hoạt động của nhân sự tại CLB, đưa ra các dự án đào tạo để đảm bảo, nâng cao kĩ năng và chất lượng công việc cho thành viên YEC. Đồng thời phụ trách xử lí, lưu trữ và sắp xếp hồ sơ, giấy tờ, dữ liệu các chương trình cũng …

Đọc thêm »

Ban Chuyên Môn

Mô tả Là đầu não của CLB, nơi trực tiếp lên nội dung, ý tưởng cho mỗi hoạt động, chương trình của CLB. Ban Chuyên Môn đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và phát triển, phổ cập kiến thức chuyên môn và kĩ năng đến với mọi thành viên CLB. Trên hết, Ban Chuyên Môn là nơi …

Đọc thêm »

Ban Đối Ngoại

Mô tả  Là đại diện cho hình ảnh của YEC tới các đối tác doanh nghiệp, với trách nhiệm đàm phán, đem về cho CLB những quyền lợi về hỗ trợ tài chính, truyền thông, bảo trợ chuyên môn,… Sứ mệnh ban Là cầu nối giữa CLB với doanh nghiệp, đối tác, đơn vị truyền thông, cố vấn. Là cầu …

Đọc thêm »

Ban Chương Trình

Mô tả Là nơi hiện thực hóa những ý tưởng trên giấy tờ thành hiện thực. Ban chương trình có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của một dự án cũng như hình ảnh của YEC/CLB trong chương trình. Với sứ mệnh đó, BCT có nhiệm vụ xây dựng Timeline và Điều phối nhân lực; …

Đọc thêm »